Prezentovaná stať hledá dílčí odpověď na otázku, zda se média mohou podílet na rozvoji mediální gramotnosti. Studie vychází z předpokladu, že mediální gramotnost se projevuje v reflexivitě mediálních publik a že k posílení této reflexivity mohou přispět i média referující o sobě samých. Paralelně s tím upozorňuje na kontext, v němž k takovému reflexivnímu referování o médiích dochází. Ten představují mediální sdělení, jejichž reflexivita je omezena na efektivitu a účinnost dění uvnitř mediálního pole, případně sdělení, která spíše než k reflexivitě mediálního pole přispívají k jeho neproblematizované reprodukci. Obsahová analýza článků a zmínek o médiích v českých denících Právo a MF Dnes v letech 1999 a 2004 ukazuje, že zmíněné deníky o médiích sice referují stále více, ale že způsob, jakým tak činí, přispívá nejen ke zvýšené reflexivitě, a tudíž ke zvýšené mediální gramotnosti, ale i, a to zejména, k posílení nereflexivního průběhu mediální konzumace.

Média o médiích: mezi reflexivitou a reprodukcí

NUMERATO, DINO
2006

Abstract

Prezentovaná stať hledá dílčí odpověď na otázku, zda se média mohou podílet na rozvoji mediální gramotnosti. Studie vychází z předpokladu, že mediální gramotnost se projevuje v reflexivitě mediálních publik a že k posílení této reflexivity mohou přispět i média referující o sobě samých. Paralelně s tím upozorňuje na kontext, v němž k takovému reflexivnímu referování o médiích dochází. Ten představují mediální sdělení, jejichž reflexivita je omezena na efektivitu a účinnost dění uvnitř mediálního pole, případně sdělení, která spíše než k reflexivitě mediálního pole přispívají k jeho neproblematizované reprodukci. Obsahová analýza článků a zmínek o médiích v českých denících Právo a MF Dnes v letech 1999 a 2004 ukazuje, že zmíněné deníky o médiích sice referují stále více, ale že způsob, jakým tak činí, přispívá nejen ke zvýšené reflexivitě, a tudíž ke zvýšené mediální gramotnosti, ale i, a to zejména, k posílení nereflexivního průběhu mediální konzumace.
2006
9788070408360
Murad, S.
Demokracie a občanství v Evropě
-
Numerato, Dino
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/2841791
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact