Média, televize a takovýhle ty věci: několik poznámek k sociologické analýze vztahu sportovní korupce a médií.