Dosavadní konceptualizace vztahu masových médií a sportu se zaměřily především na kritickou analýzu mediálních sdělení o sportu, na politickou ekonomii médií, či na proměnu sportu pod vnějšími tlaky globalizace, komercionalizace a spektakularizace. Menší pozornost už věnovaly tomu, jak sportovní aktéři masová média aktivně využívají, nebo jak k nim reflexivně přistupují. Předkládaná studie nabízí příspěvek k odkrytí tohoto opomíjeného prostoru tím, že systematicky analyzuje aktivní formy užívání a reflexe médií sportovními aktéry. Sport, v této studii jakožto pojem nezahrnující jen sport vrcholový a elitní, ale i sport rekreační a výkonnostní, tak není představen výhradně v nerovnovážné pozici ve vztahu k hegemonnímu postavení médií. Naopak, na základě analýzy dat nashromážděných v průběhu etnografického výzkumu ve vybraných českých sportovních svazech (fotbal, házená, jachting) demonstruje, že i sféra sportu může představovat prostor, kde je role médií reflektována, a že sportovní aktéři aktivně vstupují do produkce mediálních sdělení. Prezentovaná etnografická interpretace tak přispívá k rozšíření výzkumné agendy sociologie sportu. Svým zaměřením na tzv. reflexivitu médií zároveň empiricky obohacuje obor mediálních studiích, v němž v němž je sféře sportu věnována stále větší pozornost.

Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů

NUMERATO, DINO
2008

Abstract

Dosavadní konceptualizace vztahu masových médií a sportu se zaměřily především na kritickou analýzu mediálních sdělení o sportu, na politickou ekonomii médií, či na proměnu sportu pod vnějšími tlaky globalizace, komercionalizace a spektakularizace. Menší pozornost už věnovaly tomu, jak sportovní aktéři masová média aktivně využívají, nebo jak k nim reflexivně přistupují. Předkládaná studie nabízí příspěvek k odkrytí tohoto opomíjeného prostoru tím, že systematicky analyzuje aktivní formy užívání a reflexe médií sportovními aktéry. Sport, v této studii jakožto pojem nezahrnující jen sport vrcholový a elitní, ale i sport rekreační a výkonnostní, tak není představen výhradně v nerovnovážné pozici ve vztahu k hegemonnímu postavení médií. Naopak, na základě analýzy dat nashromážděných v průběhu etnografického výzkumu ve vybraných českých sportovních svazech (fotbal, házená, jachting) demonstruje, že i sféra sportu může představovat prostor, kde je role médií reflektována, a že sportovní aktéři aktivně vstupují do produkce mediálních sdělení. Prezentovaná etnografická interpretace tak přispívá k rozšíření výzkumné agendy sociologie sportu. Svým zaměřením na tzv. reflexivitu médií zároveň empiricky obohacuje obor mediálních studiích, v němž v němž je sféře sportu věnována stále větší pozornost.
Numerato, Dino
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11565/2839391
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact